Allmänna VVS Byrån AB
 
 
Företaget bildades 1955 och har sedan dess verkat som konsultföretag inom VVS-branschen.
Vi är idag totalt 9 st medarbetare, varav tre är delägare i företaget.

Samtliga ansvariga handläggare vid projekten har mer än 20 års erfarenhet av VVS-konstruktioner.

                Bild av CAD ritning

Allmänna VVS Byrån AB © 2007
Elsa Brändströms gata 58, 129 52 Hägersten
Tfn 08-708 85 20  Fax 08-708 98 81